tuv

HISTÓRIA  A BUDÚCNOSŤ

adami slovenskoprináša do srdca Európy skúsenosti koncernu Adami. 200 rokov skúseností s prevážaním tekutín, od prvopočiatkov prevozu vína konskými záprahmi pre výrobcov z vinárskeho kraja Valpolicella, ktorý je domovinou rodiny Adami, až po dnešnú podobu spoločnosti spolu s jej najvýznamnejšími partnerskými spoločnosťami v potravinárskom sektore.
Firemná kultúra – poskytovať kvalitné a profesionálne služby, komplexné riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, dodržiavanie potravinárskej hygieny a dochvíľnosť. Všetky tieto atribúty spoločnosť nadobudla mnohoročnými skúsenoťami a znalosťami z profesiálneho pôsobenia a dnes tvoria súčasť DNA spoločnosti.


dot Moderný vozový park s automobilmi, ktoré majú priemernú životnosť maximálne 3 roky, dopravné prostriedky najnovšej generácie pre prepravu priateľskú k životnému prostrediu.
dot Všetky vozidlá sú priamo prepojené s firmou a všetky cesty sú presne vyznačené a monitorované s archiváciou údajov po dobu jedného roka, ktoré sú k dispozícií pre zákazníkov..
dot Všetci zamestnanci sú neustále školení o pravidlách a predpisoch podľa noriem, ktoré platia pri styku s potravinami a o bezpečnostných pravidlách, ktoré sa musia  dodržiavať v priemyselných a výrobných závodoch.
dot Okrem umývacích zariadení, ktoré sú na špičke technologickej inovácie koncernu Adami, majú vodiči k dispozícií viacero možností umývania  na strategicky rozmiestnených bodoch podľa firemnej činnosti, vo všetkých európskych krajinách. Všetky umývacie zariadenia sú pravidelne kontrolované a udržiavané podľa kriterií najvyššej kvality..