Contact Us
Adami Slovensko s.r.o

Headquarter: Na Hrebienku 16 - 811 02 Bratislava
Operative office: Mlynské Nivy 70 - 821 05 Bratislava
Slovakia
Phone: +421 258270241
Fax: +421 258270243
E-mail: info@adamislovensko.sk